Kariera

Informacje w jednym miejscu.

Proces rekrutacji


Przysłanie swojej aplikacji

W odpowiedzi na nasze ogłoszenia publikowane na portalach rekrutacyjnych oraz na naszej stronie korporacyjnej, czekamy na Wasze życiorysy zawodowe i listy motywacyjne.

Selekcja aplikacji

Spośród wszystkich nadesłanych aplikacji wybieramy najlepszych kandydatów do I etapu rekrutacji (spotkanie rekrutacyjne). Dokonujemy bardzo skrupulatnej i szczegółowej selekcji aplikacji poprzez wnikliwą analizę informacji zawartych w Waszych życiorysach zawodowych. Nasze obserwacje konfrontujemy z kryteriami i wymaganiami związanymi z charakterem danego stanowiska, na które obecnie poszukujemy.

Kontakt telefoniczny z wybranymi kandydatami

Staramy się w czasie pierwszego kontaktu z kandydatami potwierdzić chęć do wzięcia udziału w naszej rekrutacji. W niektórych procesach rekrutacyjnych staramy się zbadać Wasze oczekiwania i potrzeby wobec pracy w naszej firmie jeszcze przed pierwszym spotkaniem rekrutacyjnym. Dzięki temu chcemy w jak największym stopniu zadbać o Wasz i nasz czas poświęcony w procesie rekrutacyjnym. Jeśli wszystkie informacje są zgodne z naszymi oczekiwaniami i możliwościami - zapraszamy wybrane osoby na rozmowę rekrutacyjną.

Spotkanie rekrutacyjne / Wywiad kompetencyjny

W spotkaniu bierze udział zazwyczaj osoba z działu HR oraz menadżer, czyli przyszły przełożony osoby, której poszukujemy. Liczba spotkań, a także ich forma różnią się od siebie w zależności od klasyfikacji danego stanowiska. Najczęściej stosowane przez nas metody rekrutacji to wywiady kompetencyjne, testy wiedzy i osobowości, scenki sytuacyjne lub sprzedażowe, case study czy w przypadku rekrutacji na stanowiska menadżerskie Assessment Center.

Udzielenie informacji kandydatom o wyniku rekrutacji

Ostatnim etapem każdego procesu rekrutacyjnego w naszej firmie jest udzielenie informacji wszystkim kandydatom, którzy wzięli udział w spotkaniach rekrutacyjnych o jej wyniku. Udzielenie odpowiedzi kandydatom zostanie udzielone albo telefonicznie albo drogą mailową. Dla nas priorytetem jest to, żeby żaden Kandydat nie pozostał bez informacji z naszej strony.