Zarząd

Stanisław Bortkiewicz

Prezes Zarządu

Dorota Kania

Dorota Kania

Członek Zarządu

Miłosz Szulc

Miłosz Szulc

Członek Zarządu

Łukasz Greszta

Łukasz Greszta

Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Tomasz Jakubiak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Magdalena Skowyrska

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Dec

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Jankowski

Członek Rady Nadzorczej