Skontaktuj się z nami

Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45 02-672 Warszawa
+48 22 201 44 00, +48 22 201 44 10
sekretariat@polskapress.pl

Polska Press Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, Kapitał zakładowy: 42 000 000,00 zł, BDO: 000020115