Zmiany w strukturze makroregionów oraz na stanowiskach ich prezesów

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca nastąpiły zmiany w strukturze makroregionów Polska Press Grupy oraz na stanowiskach ich prezesów.

  1. Prezesem Makroregionu Południe, który będzie obejmował Oddziały w Krakowie, w Kielcach i w Rzeszowie, zostanie Dariusz Kołacz – obecny prezes Makroregionu Śląsk oraz prezes spółki Pro Media. Grzegorz Nowosielski rozstaje się ze spółką Polska Press.
  2. Prezesem Makroregionu Śląsk, Łódź, w skład, którego wejdą Oddział Śląsk oraz Odział w Łodzi, będzie Aneta Sarga-Burtan, dotychczasowa Dyrektor Biura Reklamy Makroregionu Śląsk.
  3. Prezesem Makroregionu Zachód (Oddział we Wrocławiu oraz Oddział w Zielonej Górze) zostanie Robert Glinkowski, obecny prezes Makroregionu Centrum, a wiceprezesem Renata Pękala - obecna prezes Makroregionu Zachód.

Zmiany te związane są z redukcją o 1 Makroregion Spółki i zmianą ich zasięgów. W nowej strukturze znajdą się:
1. Makroregion Pomorze (obejmujący Oddział w Koszalinie oraz Oddział w Gdańsku),
2. Makroregion Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie (obejmujący Oddział w Poznaniu oraz Oddział w Bydgoszczy),
3. Makroregion Mazowsze (obejmujący Oddział w Warszawie oraz Oddział w Ostrołęce),
4. Makroregion Zachód (obejmujący Oddział we Wrocławiu oraz Oddział w Zielonej Górze),
5. Makroregion Wschód (obejmujący Oddział w Lublinie oraz Oddział w Białymstoku),
6. Makroregion Śląsk, Łódź (obejmujący Oddział Śląsk oraz Oddział w Łodzi)
7. Makroregion Południe (obejmujący Oddział w Krakowie, Oddział w Rzeszowie oraz Oddział w Kielcach).


autor artykułu

Redakcja online

Przeglądaj też